Anlita

Jag är bildpedagog med examen från Konstfack. Utöver det, har jag studerat konsthistoria, kritiska utställningsstudier, barnkultur, museipedagogik och en mängd andra kurser. Jag har arbetat 6 år som bildpedagog och 14 år som intendent/konstpedagog. Jag älskar att förmedla, inspirera och utbilda. På denna sida kan du läsa om vad jag erbjuder.

Föredrag
Jag berättar gärna – och med inlevelse – om mina betraktelser i konsten.

Workshopar
Vi arbetar praktiskt och kreativt med enkla tekniker. Jag lär ut konsten att göra Pop up-kort.