Anlita

Jag är bildpedagog med examen från Konstfack. Utöver det, har jag studerat konsthistoria, kritiska utställningsstudier, barnkultur, museipedagogik och en hel del annat. Jag har arbetat 6 år som bildpedagog och 14 år som intendent/konstpedagog. Jag älskar att förmedla, inspirera och utbilda. På denna sida kan du läsa om vad jag erbjuder.

Workshopar
Vi arbetar praktiskt och kreativt med enkla tekniker. Jag lär ut konsten att göra Pop up-kort. Mina egna Pop up-kort finns på https://www.instagram.com/karolina_nilsson_malmo/

Föredrag
Jag berättar gärna – och med inlevelse – om mina betraktelser i konsten.

Publicering text