Abstrakt

Visste du att termen abstrakt kommer från det latinska verbet abstrahere? Det betyder att ”dra ut”. Men vad är det konstnären drar ut? Från vart och till vad? 

Dahlgren och Rantanen

I sommar har jag haft förmånen att på mitt arbete få vistas i en utställning med konstverk av Jacob Dahlgren och Mari Rantanen. De arbetar båda med abstrakt konst fast med olika utgångspunkt. Därför läste jag på lite om ämnet.

Omgiven av färgstarka abstraktioner. Målningen i bakgrunden är utförd av Mari Rantanen.

Utifrån

Ett enkelt sätt att analysera abstrakt konst är att fråga sig om verket har sitt ursprung i det yttre? Om så är fallet har konstnären utgått från ett föremål i verkligheten och omvandlat det till rena, förenklade former.

Ett känt exempel på detta är konstnären Piet Mondrian (1872-1944). Han menade att det finns ett slags underliggande formsystem i vår verklighet. Genom att renodla linjer och färgfält kan man komma åt detta system. Således kan en konstnär förmedla detta system till betraktare genom abstrakt måleri. Ett resultat av Mondrians tankar var att han till slut skapade bilder enbart med linjer och färgfält. På internet hittade jag följande animation som illustrerar Mondrians arbete mycket bra.

Inifrån

Men alla konstnärer utgår inte från en yttre verklighet. Många hämtar sina bilder ur inre tankeprocesser eller känslor. Ett exempel är Vasilij Kandinskij (1866-1944). Han hämtade sina abstraktioner ur inre visioner. Därmed kan man kalla hans bilder för fantasier. Han hade många tankar om andlighet och geometri i konsten.

Abstrakt av Kandinskij. Denna affisch har jag visat för massvis av förskolebarn. Alltid med lika gott resultat. Bilden sätter verkligen igång tankar. Foto: Julius Dahlström.

Såklart finns det en glidande skala, konstnärer hämtar korn av inspiration från alla möjliga håll, omvandlar, vrider och vänder på saker och ting. Och de utvecklar ofta abstraktionerna under sin livstid.

Öppen för tolkning

Det är naturligtvis upp till var och en av oss betraktare om man väljer att möta ett abstrakt verk med tanke och analys eller med känsla. Alltså om man försöker tolka in något föreställande eller om man hänger sig åt känslor och förnimmelser…

Ingen kan förhindra att någon omvandlar ett abstrakt verk till konkreta associationer. Men det är heller inte önskvärt, tycker jag.

Låt oss återkomma fler gånger till detta konkreta OCH abstrakta ämne!

Ciao!

PS: I ett annat inlägg diskuterar jag en abstrakt målning av Kenneth Noland, läs det gärna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.