På vingar genom konsthistorien, del 3. En hällristning med fågelmän i Bohuslän.

Förra veckan skådade vi ”Fågelmannen i Lascaux”. En kollega till mig, Nils-Arvid på naturum Falsterbo, tipsade då om en hällristning från bronsåldern i Tanums kommun, Bohuslän. 

Hällristning som visar tre figurer med fågellika drag.

Hällristning från yngre bronsålder (ca 1800-500 före vår tideräknings början). Bildkälla: Gunnar Creutz/Wikimedia Commons. Figurerna är extra markerade med hjälp av Photoshop.

Hällristning väcker frågor

Gestalterna i denna hällristning har fågellika attribut, som vingar och näbbar. Liknande figurer förekommer förekommer på en del olika hällristningar och andra föremål. Därför  funderar arkeologer att över fågelfigurens betydelse (läs lite mer här).

En teori om fågelmannen, är att det rör sig om en religiös arketyp kopplad till en schamanistisk kult, under yngre bronsåldern och äldre järnåldern, där en schaman klätt sig i fågeldräkt och fågelmask.

Spekulationer

Det är frestande att börja spekulera i vad detta egentligen visar, för vi kan inte veta så mycket. De tre gestalterna ovan skiljer sig ganska rejält åt när det gäller kroppstyp. Från ganska normal benlängd (figuren till vänster) till extremt utdragna ben (figuren till höger). Jag tycker att den högra figuren ser ut som en sådan där skugg-selfie-bild, fotograferad sent en eftermiddag eller sommarkväll, när solen står lågt…

Tidsförlopp, förvandling eller vad?

Den vänstra figuren är den mest fågellika, den i mitten ett mellanting och gestalten till höger saknar fågeldrag. Därför kan det möjligen vara frågan om ett tidsförlopp, där en fågel antingen stegvis förvandlas till människa eller tvärtom (beroende om man läser från vänster till höger eller motsatt riktning)? Alltså att samma gestalt förekommer flera gånger i en bild (det som i bildanalys kallas ”simultan succession”). Eller är det tre olika gestalter sida vid sida?

Slutligen kan vi konstatera, att vi inte kan veta. Men visst är det fascinerande bilder?
Skriv gärna och kommentera!

Relaterade inlägg